Patent ve fikri mülkiyet hakları, aynı zamanda ticarileşmeye konu olacak buluşlar konusunda, Ar-Ge Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren iNEO TTO, eğitim, bilgilendirme, buluş bildirimlerini toplama, patent tarama, ve başvuru işlemini yürütmektedir.

Patent Yönergesi

Formlar

KHAS Patentleri

  • Prof. Dr. Serhat Erküçük – “Communication between vehicles of a platoon / Ardışık olmayan araçlar için görünür ışıkla haberleşme (VLC)”

Kadir Has Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin ortak patenti 25.12.2015 tarihinde ABD’ye yaptığı “Communication between vehicles of a platoon / Ardışık olmayan araçlar için görünür ışıkla haberleşme (VLC)” patent başvurusu onaylanmış olup 2035’e kadar geçerli olacak patent şu linkten incelenebilir:

https://patents.google.com/patent/US10204519B2/en

Buluşun Avrupa patent geçişi de tamamlanmıştır.