Kadir Has Üniversitesi, gerek Büyük Veri, Siber Güvenlik, Yazılım Teknolojileri, IoT gibi odak alanlarının sektörün güncel sorunları ile paralellik arz etmesi, gerek sektör işbirliğine uyumlu ve yetkin akademik ve idari kadrosu, gerekse şehir merkezindeki lokasyonu sebebiyle, özellikle iNEO’nun kurulduğu 2015 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği konusunda aktif rol almaktadır. Üniversitenin Türkiye’de bir ilk olarak uygulamaya aldığı Proje Tabanlı Eğitim Modeli, sanayi işbirliğine verdiği önemin en önemli göstergesi niteliğindedir.

Üniversite-Sanayi işbirliğiyle yürütülen TEYDEB ve BİDEB projeleri ve bunun yanı sıra firmaların kendi olanaklarıyla fonladığı danışmanlık, mentorluk projeleri için görüşmeleri yürütme, uygun akademisyen atama, sözleşme ve akademisyen görevlendirme süreçlerini koordine etme, projenin yürütülmesi sırasında olası sorunların çözümü, proje çıktılarının sorunsuzca firmaya teslimini ve raporlamasını güvenceye alma, faturalandırma faaliyetleri iNEO TTO tarafından yürütülmektedir. Bu faaliyetler esnasında gerek akademisyenler, gerek yönetim, gerekse finans birimleri ile gerekli işbirliğinde bulunmakta ve desteği sağlamaktadır.

TEYDEB Projeleri

Üniversite-sanayi işbirliğiyle yürütülen TEYDEB 1501, 1507, 1505 projeleri için firma-akademisyen eşleştirmesi, proje yazım desteği ve süreç yönetimi direktörlüğümüz bünyesindeki iNEO TTO tarafından yürütülmektedir.

TEYDEB fonlarıyla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

2244 BİDEB İşbirlikleri

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine ve doktora derecesinin tamamlanmasından sonra sanayide istihdamının teşvik edilmesine yönelik TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı, üniversitemiz bünyesinde farklı sektörlerden firmalarla kurulmuş işbirlikleri üzerinden yürütülmektedir.

Programa ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İSTKA Projeleri

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın başvuruya açık destek programları hakkında bilgi almak için: https://www.istka.org.tr/destekler/acik-destek-programlari/