Proje Geliştirme Ofisi (PGO) 

Kadir Has Üniversitesi’nin tüm akademisyenlerine ulusal ve uluslararası fon kaynakları konusunda bilgilendirme, proje geliştirme ve başvurusu aşamalarında destek sağlanmaktadır.

Nora KAYAER 
Yerli Fonlar Proje Geliştirme Birim Yöneticisi
Dahili: 1260

Dr. Akın KARCI
Proje Geliştirme Yetkin Uzmanı 
Dahili: 1267

Bianca BAYTAR
Proje Geliştirme Yetkin Uzmanı  
Dahili: 1262

Öznur DEMİRBİLEK
Proje Geliştirme Uzmanı  
Dahili: 1261

Ayhan GÜCÜYENER EVREN
Proje Geliştirme Uzmanı
Dahili: 4938

Proje Yönetim Ofisi (PYO) 

Kadir Has Üniversitesi akademisyenlerine iç ve dış kaynaklı, ulusal ve uluslararası projeler için bütçeleme ve proje yönetimi desteği sağlanmaktadır.

Selçuk TUNCER 
Proje Yönetim Yetkin Uzmanı
Dahili: 1280

Begüm ÖZCAN
Proje Yönetim Uzmanı
Dahili: 1268

Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi (iNEO) 

Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri için sektörel firmalarla ilişkilerin yönetimi, üniversite-sektör işbirlikli ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesine destek ve ortaklık koordinasyonu, fikri mülkiyet hakları ve patente yönelik faaliyetler, girişimcilik faaliyetleri bu ofis tarafından yürütülmektedir.

Didem TÜRKÖZ 
Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi
Dahili: 1282