Proje yönetiminin temel prensibi, her bir fon programı ve proje tipinin kendine özgü mali ve idari usul ve kurallarının bulunmasıdır. Başarılı bir proje yönetimi için, bu özel kuralların takibi ve profesyonel bir proje yönetim ekibinin bulunması önemlidir. KHAS Ar-Ge Kaynakları Proje Yönetim Ofisi aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Projenin kabulü ile proje yürütücüsü/koordinatörüne, projenin mali, idari usul ve esasları hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Fon veren kurum ile KHAS iç süreçlerinin düzenli ve koordineli olarak yürütülmesi için destek sağlanması,
 • Verimli bir iletişim süreci yürütmek amacıyla fon sağlayan kurum ve proje yürütücüsü/koordinatörü arasında arayüz işlevi görülmesi,
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği projelerinde faturalama ve ödeme süreçlerinin koordine edilmesi,
 • Proje özelinde banka hesaplarının ve proje ödemelerinin takip edilmesi,
 • Projeler kapsamında talep edilen tüm harcamaların (a. Personel ücret ödemeleri, b. Ürün/Hizmet ödemeleri, c. Masraf ödemeleri, d. Avans ödemeleri) sorunsuz ve zamanında gerçekleştirilmesinin sağlanması ve takip edilmesi (finansal akışın sağlanması),
 • Proje bütçesinin en etkin şekilde kullanılması amacıyla kontrol ve analiz edilmesi; gerekli durumlarda bütçe kalemleri arasındaki aktarımların sağlanması,
 • TÜBİTAK proje harcamalarının TTS Veri Tabanına resmi girişlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması,
 • “Bütçe-Gerçekleşen” raporlarının hazırlanarak proje yürütücüsü/koordinatörü ile paylaşılması,
 • Dönemsel proje gelişme ve sonuç raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Dönem sonu YMM raporunun hazırlanmasını koordine edilmesi ve fon veren kuruma ibraz edilmesi.

Prosedür ve Formlar