Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKAL E-COST-GRANT-CA19130-e6650cba - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Diğer Uluslararası 2022-04-30 2022-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE PIRSES-GA-2012-318876 Inter-Continental Exchange of Leadership in Conflict Transformation (ICELCT) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler FP7 2012-11-05 2016-11-04
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE 565734-EPP-1-2015-1-TR-EPPJMO-MODULE Genişleyen Komşuluk Alanında AB ve Güvenlik – EUWIN / The EU and Security in the Wider Neighbourhood -EUWIN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2015-07-29 2018-07-29
ÖZGÜR ORHANGAZİ 115K762 Türkiye İmalat Sanayiinde Finansman Kısıtları ve İhracat Kararları / Credit Constraints and Export Decisions in the Turkish Manufacturing Sector İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2016-01-01 2016-12-31
HİMMET MURAT GÜVENÇ Kentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneği İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜBİTAK ARDEB 2017-01-01 2019-12-31
MARY LOUISE ŞİMŞEK 710534 Systemic Action for Gender Equality (SAGE)/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistemik Eylem İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi HORIZON 2020 2016-09-01 2019-08-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE BUILDPEACE – Building Peace through Integrated Formal and Non-Formal Learning Approaches / BUILDPEACE - Formel ve Formel Olmayan Bütünleşik Yaklaşımlarla Barış İnşa Etmek İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2016-08-01 2019-08-01
MEHMET HARMA Yetişkinlikte Bağlanmanın Oluşumu: Davranışsal ve Fizyolojik Eşgüdümlülüğün Gelişimi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2017-03-01 2020-03-01
HASAN DAĞ A Defence indepth Syber Intelligence Platform to Defend Against Emerging Syber Attacks İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK UİDB 2018-09-15 2021-05-01
MELTEM UCAL CA16232 “European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”; CA16232 “Avrupa Enerji Yoksulluğu: Gündem Eş-Yaratılış ve Bilgi İnovasyonu” İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2018-06-01 2022-05-07
GÖZDE ÇÖREKÇİOĞLU İSHAKOĞLU MPI 2019-01 Corporate Culture and Employee Productivity: A Randomized Informational Intervention on Multiple Corporations İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2018-06-18 2022-12-31
HASAN TEKGÜÇ Vergilerin, Sosyal Harcamaların ve Gecekondulara Müsamaha Göstermenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluğa Etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2019-09-15 2021-09-15
CEYDA MADEN EYİUSTA Türkiye’deki KOBİ’lerde Yenilikçilik Performansını Etkileyen Faktörler: Güçlendirici Liderlik Davranışları ve Yenilikçiliği Arttırmaya Yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme TÜBİTAK ARDEB 2019-08-01 2021-12-31
OĞUZ ERSAN Yüksek-frekanslı işlemlerin (HFT) piyasa mekanizmaları, piyasa aktörleri ve sosyal refahüzerindeki etkilerinin ortaya konması ile detaylı bir HFT yönetim planı oluşturulması İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2019-11-01 2022-05-01
NUR ÇAVDAROĞLU Teorik Gelir Yönetimindeki Fiyatlandırma Modellerinin Gerçek Karar Vericilerin Kararlarıyla Uyumunun İncelenmesine Yönelik Bir Davranışsal Çalışma İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme TÜBİTAK ARDEB 2019-03-15 2021-07-15
NİMET URAY Pazarlama ve Tüketici Odaklı Faktörlerin Firma Performansı Üzerindeki Dinamik Etkilerinin Analitik Modellerle İncelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme TÜBİTAK ARDEB 2020-09-01 2022-03-01
SEZİN ÖNER YAMAN Covid-19'un Saglık Çalısanları Üzerindeki Travmatik Etkisinin Bellek Çerçevesinde Boylamsal Olarak Incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ASLI ÇARKOĞLU COVID-19 salgın sürecinde öznel esenligi koruyucu bireysel, ailesel ve sosyal faktörlerin incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
MEHMET HARMA Ag Analizi Perspektifinden COVID-19 Küresel Salgınının Psiko-Sosyal Etkilerinin Incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ONURCAN YILMAZ Önleyici Tedbirlere Uyumu Nasıl Arttırabiliriz? Kişisel ve Toplumsal Fayda Mesajlarının Etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ALP ERİNÇ YELDAN COVID-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2020-07-07 2020-12-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Çocukların Iletisim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-04-15 2022-04-15
MURAT TİNİÇ Kredi Iliskisinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Sendikasyon Kredileri Yoluyla Aracı Kurumların Bilgi Aktarımındaki Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2021-03-15 2022-09-15
MELTEM UCAL Raising awareness of mobbing faced by women academics: A New Perspective İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2021-01-01 2021-12-31
ASLI AKTAN ERCİYES Edinilen İkinci Dildeki Yazı Yönünün Zaman Akış Yönü Algısına Etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2022-09-01
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZ Kalkınmacı devlet metodolojisi ve Türkiye örneği üzerine metodolojik, teorik ve ampirik çıkarımlar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2022-09-15
SİBEL KARADAĞ On the Eve of a New “Deal”: Scope, Actors and Methods İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2021-09-01 2022-04-30
HASAN DAĞ Kompakt Serbest ProgramlaKompakt Serbest Programlanabilir Duvar Montaj Oda Panel Bilgisayarınabilir Duvar Montaj Oda Panel Bilgisayarı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK TEYDEB 2021-10-01 2022-07-31
ERDAL PANAYIRCI MIMO-OFDM Tabanlı Görünür Işıkla Haberleşme / MIMO-OFDM Based Visible Light Communications Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK UİDB 2013-08-31 2016-09-01
CEM ÖZEN 112T973: Nükleer Spin Dağılım Fonksiyonunun Mikroskopik bir Yöntemle Hesaplanması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoenformatik ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2013-05-01 2016-06-01
GÖKHAN KİRKİL TÜBİTAK ÇAYDAG-113Y197: Rüzgar Türbün Tarlalarında Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahminine Yönelik Sayısal Rüzgar Tahmin Modeli Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2013-09-01 2016-09-01
ŞEVKET VOLKAN EDİGER FP7-PEOPLE-2013-ITN: Anatolian Plateau Climate and Tectonic Hazards Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği FP7 2013-10-01 2017-09-30
KEMAL YELEKÇİ FP7-PEOPLE-2013-ITN: Training in Neurodegeneration, Therapeutics Intervention & Neurorepair Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik HORIZON 2020 2013-10-01 2017-09-30
ŞEBNEM EŞSİZ NMDA Tipi Glutamat Reseptörlerinin Çalışma Mekanizması ve Açık İyon Kanalı İnhibitörleri ile Etkileşimleri / Gating Mechanism of NMDA type Ionotropic Glutamate Receptor Model and Open Channel Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2014-04-01 2018-11-01
EBRU DEMET AKDOĞAN 213M544- b2 Adrenerjik Reseptöründe Aktif ve İnaktif Hallere Geçişlerdeki Allosterik Mekanizmanın Araştırılması ve İlaç Tasarım Çalışmalarında Uygulaması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2014-04-01 2017-04-01
ZEKİ BOZKUŞ 114E046- BİRTS: Yüksek performanslı, Çok Büyük Ölçekli Beyin Simülasyonu İçin Runtime Sistemi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2014-09-01 2016-06-01
SERHAT ERKÜÇÜK Enerji Verimli İletişim Sistemlerinin Tasarımı için Sıkıştırılmış Algılama Tabanlı Yaklaşımlar / Compressed Sensing Based Approaches for the Design of Energy Efficient Communication Systems Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2014-10-01 2016-09-30
KEMAL YELEKÇİ COST CM1406 Epigenetik Kimyasal Biyoloji (EPICHEM)/ Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Diğer Uluslararası 2014-11-13 2018-11-18
ERDAL PANAYIRCI Yüksek Başarımlı OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Tabanlı Sualtı Akustik Modem Tasarımı ve Gerçekleme Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK TEYDEB 2015-01-01 2018-01-01
EMRE ÇELEBİ SOBAG 115K546 Türkiye Elektrik Piyasası için Ekonomik Denge Modelleri: Piyasa Denge Modelleri ile Üretim/İletim Yatırım Modellerinin Bütünleştirilmesi / Economic equilibrium models for Turkis Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoenformatik ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2015-09-15 2018-03-15
ELİYA BÜYÜKKAYA Bulut Tabanlı Sanal Ortamlar / Cloud based Virtual Environments Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK BİDEB 2015-09-01 2017-09-01
GÖKHAN KİRKİL Yeni Avrupa Rüzgar Atlası/ New European Wind Atlas (NEWA) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği HORIZON 2020 2015-10-15 2018-10-15
GÖKHAN KİRKİL S-PARCS: Envisioning and Testing New Models of Sustainable Energy Cooperation and Services in Industrial Parks Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği HORIZON 2020 2017-11-01 2021-09-30
ERDAL PANAYIRCI Görünür Işıkla Haberleşmede Fiziksel Katman Güvenliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2019-11-15 2021-11-15
GÖKHAN KİRKİL 117Y298 “Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulaması ile Dilovası Hava Kirliliğinin Azaltılması Senaryosu” Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Diğer Uluslararası 2018-09-15 2021-09-15
AYŞE HÜMEYRA BİLGE Sonlu Metrik Uzayların Gromov Çarpımları ile İncelenmesi ve Filogenetik Uygulamaları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2019-03-15 2021-03-15
EBRU DEMET AKDOĞAN Glikolitik enzimlerde türe özgü bağlanma bölgelerinin belirlenmesi ve allosterik ilaç tasarımında kullanımı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2019-03-01 2022-03-01
YALÇIN ŞADI 5G ve ötesi hücresel ağlarda makineler arası haberleşme için radyo kaynak ayırma Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2019-08-15 2022-02-15
MUSTAFA HEKİMOĞLU Yedek Parça Envanter Yönetiminde Kurulu Sistem Bilgisinin Varlığında İkincil Marketlerin Optimum Şekilde Kullanılması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2018-12-01 2020-08-01
AYŞE HÜMEYRA BİLGE Promoting Deep and Wide Thinking / Early Dual Degrees in Basic Sciences Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Diğer Uluslararası 2019-09-01 2022-08-31
TANER ARSAN 7160967 Frekans Güncelleme Ve Sinyal Kalite Ölçümünü Otomatik Yapabilen, Yayın İçeriklerini Belirlenen Kriterlere Göre Analiz Edip, İstenmeyen İçerikleri Tanıtıcı Görsellerle Maskeleyebilen Y Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK TEYDEB 2019-01-01 2019-09-30
EBRU DEMET AKDOĞAN Kompleks Proteinlerin Farklı Bölgelerindeki Amino Asit Dağılımı ve Etkileşimini Etkileyen Çevresel ve Yapısal Faktörlerin İncelenmesi: Hücre Zarı Ortamı, Sekonder Yapı ve Kompleks Yapıdaki Mo Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2019-09-01 2020-09-01
DENİZ EROĞLU Reveailing Dynamics and Networks from Data Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK BİDEB 2019-10-01 2022-10-01
KEMAL YELEKÇİ Kanser tedavisinde kullanılmak üzere histon deasetlaz HDAC6 ve HDAC10 enzimlerine karşı in siliko tarama ve medisinal kimya yaklaşımlarını kullanılarak etkili ve seçimli yeni inhibitörle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Diğer Ulusal 2020-03-01 2022-03-01
AHMET DENİZ YÜCEKAYA Covid-19 salgını sürecinde elektrik tedariginin, üretim kaynaklarının ve talebinin yönetilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ŞEVKET VOLKAN EDİGER Household Energy Affordability Assessment in Turkey Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Diğer Uluslararası 2021-12-01 2022-03-31
BURAK ÖZÇETİN 114K384 Muhafazakarlarda Televizyon İzleme Eğilimleri: Kimlik, Popüler Beğeni ve Sınırlar İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TÜBİTAK ARDEB 2014-11-15 2017-11-15
İREM İNCEOĞLU Türkiye’de gençlerin yeni medya ve kültürel deneyim pratiklerinin incelenmesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TÜBİTAK ARDEB 2019-04-01 2021-10-01
SUNCEM KOÇER ÇAMURDAN COVID-19 Baglamında Türkiye'de Yanlıs Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Gelistirmek İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ESER SELEN Küresel COVID19 Salgının Türkiye'deki Çagdas Sanat Dönüstürücü Etkileri İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
EYLEM YANARDAĞOĞLU Impact of Digitalisation on news production and journalism in Turkey İletişim Fakültesi Yeni Medya Diğer Uluslararası 2021-03-30 2021-09-30
KONCA ŞAHER 21514107-232.01 -230370: İşitme Engelliler için Sınıf Akustiğinin İyileştirilmesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TÜBİTAK BİDEB 2014-06-01 2016-06-01
SABRİ GÖKMEN Geometrik Örüntüye Dayalı Mukarnasların Tasarım Süreçlerinin Hesaplamalı Araçlar Geliştirilerek Çözümlenmesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık TÜBİTAK ARDEB 2019-10-01 2021-08-01
YONCA ERKAN A Jerusalem Database: Architecture and Design in Modern Times, Bezalel Academy of Arts and Design, JerusalemModule:Documenting Urban Modernization of Jerusalem in the Ottoman Empire, Kadir H Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Diğer Uluslararası 2018-12-21 2019-12-30
EZGİ TUNCER UKRI GCRF Gender, Justice and Security Hub Migration and Displacement Stream Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Diğer Uluslararası 2020-01-01 2021-12-31
Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
NURHAN DAVUTYAN Duyûn-ı Umumiye İdaresi?nin Osmanlı Ekonomisine ve İttihat Terakki Cemiyetinin Anadoludaki Örgütlenmesine Etkileri: 1882-1914 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2020-02-15 2023-02-15
BERKAY AYHAN CA18119 : Who Cares in Europe İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2019-03-20 2023-03-19
ONURCAN YILMAZ FI-18688 Religion as Universal Moral Compass: Does Religious Belief Promote Behavioral Consistency Across Moral Domains? İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Diğer Uluslararası 2022-01-03 2024-10-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Bebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin Gelişimi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-02-07 2024-08-07
ASLI AKTAN ERCİYES İkinci dil ediniminin okul öncesi ve okul çağı çocuklarında anlatı becerilerinin kurgusal, dilbilimsel ve algısal süreçlerine olan etkisi: Boylamsal bir çalışma İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-15 2023-08-15
HASAN DAĞ Emlak Sektöründe Yapay Zeka Tabanlı Ürün ve Servisler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK BİDEB 2020-07-15 2028-07-15
EMRULLAH FATİH YETKİN Yeni Teknolojiler ve Büyük Veri Analitikleri Kullanılarak, Üretim Endüstri 4.0 Uygulamalarının Üretim Süreçleri İçerisinde Geliştirilmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK BİDEB 2020-07-15 2028-07-15
MELTEM UCAL CA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2019-10-15 2023-10-14
MARY LOUISE ŞİMŞEK GenderEX: Gender for Excellence in Research İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi HORIZON 2020 2021-01-01 2023-12-31
MELTEM UCAL ENGINE – Engineering curricula modernization in renewable energy in Albanian Universities İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2020-11-15 2023-11-14
MELTEM UCAL 101007961 AI4LABOUR-Reshaping labour force participation with Artificial Intelligence İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi HORIZON 2020 2021-11-01 2025-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE Jean Monnet Chair on Hybrid Threats in the EU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2020-10-10 2023-10-09
EMRULLAH FATİH YETKİN Büyük Verilerin Manifold Ögrenme ile Analizi için Özdeger Dagılımı Dilimlenmesi ve Kontür Integraline Dayalı Yeni bir Yöntemin Gelistirilmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK ARDEB 2021-01-15 2024-01-15
LERNA KOHARİK YANIK CA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practice İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2020-09-09 2024-09-08
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKAL CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry Working Group 2 ve 3 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Diğer Uluslararası 2020-09-14 2024-09-13
MELTEM UCAL Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2021-06-30 2023-06-29
OSMAN ZİHNİ ZAİM CA20131 Efficient Justice for All: Improving Court Efficiency through EU Benchmarking İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2021-05-25 2025-10-11
HASAN DAĞ Kritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeli İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK ARDEB 2021-05-15 2024-05-15
OĞUZHAN CEYLAN Kritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeli İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK ARDEB 2021-05-15 2024-05-15
SEDA ERDOĞAN Türkiye’deki KOBİ’lerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansmana Erişimlerine Katkısı ve Finansmana Erişimlerinin Performanslarına ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Etkilerinin Analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2023-09-15
AHU GÖKÇE Seçici görsel-mekânsal dikkat süreçleri ve anlamsal bağlamın uç değerlerin saptanma ve temsiline etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2024-10-01
ONURCAN YILMAZ Kaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2024-09-15
ALP ERİNÇ YELDAN Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye için Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2021-12-01 2024-12-01
LERNA KOHARİK YANIK Deprem ve Kadın: İstanbul'da Toplumsal Kırılganlıklara Duyarlı, Afet Risk Azaltma ve Hazırlık Planlamaları İçin Tespit, Tetkik ve Çözüm Önerileri İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜBİTAK ARDEB 2021-12-01 2024-12-01
ONURCAN YILMAZ Deprem Tehdidi Altında Toplumsal İş Birliği Nasıl Arttırılır? İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-11-01 2024-11-01
LERNA KOHARİK YANIK CA18140 - People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2019-04-09 2023-04-08
EMRULLAH FATİH YETKİN Geri dönüşümlü Krylov Altuzayları ile Doğrusal olmayan Boyut indirgeme Yöntemleri ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti verisine uygulanması İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK UİDB 2022-06-01 2024-06-01
BERKAY AYHAN Türkiye’de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası Önerileri İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-03-01
OĞUZ ERSAN Depremlerin finansal karar alma üzerindeki etkileri İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-02-01
SELAHATTİN ADİL SARIBAY Holistik Düşünce: Kavramsal ve Psikometrik Özellikleri ve Modern Hayatın Sorunlarına Karşın Olası Sosyal Faydaları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-06-01 2025-06-01
EMEL AKÇALI CA20134 - Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2021-10-28 2025-10-27
ONURCAN YILMAZ Art, Empathy and Justice: an exploration of cognitive aesthetics İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Diğer Uluslararası 2022-06-01 2023-11-30
EFE SOYMAN Başkalarının Davranışlarını Gözlemlerken Beyinde Oluşan Mu Baskılamasının EEG ile Ölçülmesinin Güvenilirliği İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-03-15 2023-03-15
ÖZGÜR ORHANGAZİ Integrated Policy Strategies and Regional Policy Coordination for Resilient, Green and Transformative Development: Supporting Selected Asian BRI Partner Countries to Achieve 2030 Sustainable Development Agenda İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2022-01-31 2024-01-31
MEHMET HARMA Romantik Çiftlerin Gündelik Konuşmalarındaki Sözel ve Sözel olmayan İpuçları Açısından İletişim Profilleri ve Profillerin İlişkiler Temelindeki Boylamsal Çıktıları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2023-03-01
DİLEK CİNDOĞLU Doğumun De-Medikalizasyonu Nasıl Mümkün: Türkiye’de Normalleşen Epizyotomileri Kesişimsel Bir Yaklaşımla Çözümlemek İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜBİTAK ARDEB 2022-07-01 2024-07-01
HASAN DAĞ CyberMACS - Master of Applied Cybersecurity İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Diğer Uluslararası 2022-10-01 2028-11-30
ÖZGÜR ORHANGAZİ Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Çevre, İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret Açığı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2022-08-15 2024-02-15
MEHMET KEREM ÇOBAN CA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2022-04-18 2025-09-29
OĞUZ ERSAN Finansal Piyasalardaki Özel Bilgi Kaynaklı Işlem Olasılığı Modellerinin Tahminine Yönelik İyileştirmeler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2022-10-01 2023-10-01
PELİN GÜLŞAH CANBOLAT Hizmet Sistemlerinde Heterojen Sınırlı Rasyonalite Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2022-09-01 2023-08-01
GÖKHAN KİRKİL 835896 Open ENergy TRansition ANalyses for a low-carbon Economy – OpenENTRANCE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği HORIZON 2020 2018-01-01 2023-06-30
GÖKHAN KİRKİL GeoSmart – Technologies for geothermal to enhance competitiveness in smart and flexible operation Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği HORIZON 2020 2019-03-01 2023-06-30
DENİZ EROĞLU Yapısal Modifikasyonların Karmaşık Ağ Senkronizasyonlarındaki Etkileri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2020-02-01 2023-02-01
GÖKHAN KİRKİL CA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Diğer Uluslararası 2019-10-15 2023-10-14
MUSTAFA HEKİMOĞLU Tedarik Zinciri Risklerinin varlığında Yedek Parça Envanter Yönetiminde Üç Boyutlu Yazıcıların Optimum Kullanımı İçin Matematiksel Modeller Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2020-08-01 2023-08-01
YALÇIN ŞADI Gelecek Nesil Wi-Fi Teknolojilerinin Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK BİDEB 2020-07-15 2027-07-15
MUSTAFA HEKİMOĞLU Otomotiv Sektöründe Satış Sonrası Hizmetler İçin Makine Öğrenmesi Çözümlerinin Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK BİDEB 2020-07-15 2028-07-15
FUNDA SAMANLIOĞLU D FAST Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik A.Ş. (HepsiJET) Taşımacılık Operasyonları Optimizasyonu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK BİDEB 2020-07-15 2028-07-15
ERDAL PANAYIRCI NEWFOCUS - European Network on Future Generation Optical Wireless Communication TechnologiesOC-2019-1-23857 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Diğer Uluslararası 2020-09-08 2024-09-07
CEREN GÜRKAN CA18232 - Proje Başlığı/Project Title: Mathematical models for interacting dynamics on networks (mat-dyn-net) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Diğer Uluslararası 2019-10-04 2023-10-03
SERHAT ERKÜÇÜK Gelecek Nesil Iletisim Sistemleri için Zaman-Frekans Yayılımlı Seyrek Kodlu Çoklu Erisim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2021-04-15 2023-10-15
MEHMET TİMUR AYDEMİR EMPEDANS KAYNAKLI DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ YÜKSEK FREKANS YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2021-11-15 2024-05-15
HABİB ŞENOL Tam Çift Yönlü 5G OFDM Haberleşme Sistemleri için Kanal Kestirim Algoritmaları Tasarımı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2021-11-15 2023-11-15
SALİH TİLEYLİOĞLU Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonu Kayıtları Kullanarak Derin Öğrenme ve Makine Öğrenme Tabanlı Dinamik Zemin ve Deprem Parametresi Kestirimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2021-10-15 2024-04-15
BURAK ÇAVDAROĞLU Afet Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Dinamik Kapsayan Ağaç Problemi ile Optimizasyonu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2023-10-01
CEREN GÜRKAN Akışkan Davranışı Modellemede Kullanılacak Yeni Bir Stabil Genişletilmiş Hibrit Süreksiz Galerkin Nümerik Metodu Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2021-11-01 2024-11-01
FABIO STROPPA Artificial Intelligence in Domestic Automation, Rehabilitation, and Navigational Robotics Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK BİDEB 2022-10-01 2025-10-01
MİNE SARAÇ STROPPA Novel Human-Machine Interaction Devices for Physical Rehabilitation, Virtual Interaction, and Social Robotics. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK BİDEB 2022-10-01 2025-10-01
KEMAL YELEKÇİ CA20121 - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Diğer Uluslararası 2021-10-19 2025-10-10
EBRU DEMET AKDOĞAN Protein Kompleks Arayüzey Bölgelerin Yapısal Parmak İzleri: Makine Öğrenme Yöntemiyle Arayüzey Tahmini Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2025-03-01
MİNE SARAÇ STROPPA El-Göz Koordinasyonu Uygulamalarında Etkin Verimin Kullanıcı Motor Performansını Artırmak için Uzaktan Kullanımı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2022-04-01 2025-04-01
DENİZ EROĞLU Elektrik İletim Ağlarında Karmaşık Sistemler Analizleri: Modelleme, Modifikasyon ve Kontrol Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2025-03-01
AYŞE HÜMEYRA BİLGE Müşteri Fatura Şikayetlerini Önceden Tahminlemeye Yönelik Akıllı Teknolojik Çözümler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK TEYDEB 2022-01-01 2023-12-31
ŞEVKET VOLKAN EDİGER Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2022-10-10 2024-04-15
NİMA JAFARİ NAVİMİPOUR The Development of Ultra-Efficient and Fault-Tolerant Nano-Scale Digital Circuits for Quantum Computing Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK ARDEB 2022-10-15 2025-10-15
ASKER KARTARI 403 “KHAS YEP” – Kadir Has University Creative Industries Platform İletişim Fakültesi Reklamcılık Diğer Uluslararası 2020-08-20 2023-02-20
NEZAKET DEFNE KARAOSMANOĞLU Türkiye'de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernlesme İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TÜBİTAK ARDEB 2021-02-15 2023-08-15
GÜLÜMSER DENİZ BAYRAKDAR TV Dizileri: Karşılaştırmalı Perspektif - Jeopolitikadan Jeokritiğe: Sırbistan ve Türkiye İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema TÜBİTAK UİDB 2021-09-01 2023-09-01
MELİS BEHLİL Sinemasal Sanal Gerçeklikte İzleyicinin Konumlandırılması İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-02-01
AYLİN SUNAM AUDRY Türkiyeli Gençlerin Konum Tabanlı Mobil Uygulamalar Aracılığı ile Partner Seçme Pratiklerinin İncelenmesi İletişim Fakültesi Yeni Medya TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2023-12-15
ELİF AKÇALI Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İşgücünün Güncel (2017-2021) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2023-12-01
YONCA ERKAN Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan YönetimiKoruma Modeli: İznik Örneği Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık TÜBİTAK ARDEB 2020-10-01 2023-10-01
AYŞE NUR EREK Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Diğer Uluslararası 2019-06-01 2023-06-01
YONCA ERKAN 101008186 CONSIDER-Sustainable Management of Industrial Heritage as a Resource for Urban Development Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık HORIZON 2020 2021-10-01 2025-09-30
BANU MANAV DESIGNHUB-İST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İSTKA 2021-12-01 2023-05-30
AYŞE NUR EREK CA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Diğer Uluslararası 2021-10-14 2025-10-13
EZGİ TUNCER YÜKSEK VASIFLI GÖÇMEN KADINLARIN EMEK GÖÇÜNÜN VE KENTSEL YASAM DENEYIMLERININ TOPLUMSAL CINSIYET DINAMIKLERI: ISTANBUL ÖRNEGI Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık TÜBİTAK ARDEB 2022-04-01 2023-10-01
ÖZLEM ÖZHABEŞ BİLİŞ ACT - Artistic freedom and Children's and youth's perspective in the arts in Turkey Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Diğer Uluslararası 2022-06-01 2024-05-31
ESRA HAMAMCIOĞLU Regüle Olmayan Finansal Ürünlerin Tercihinde Risk Faktörü Bilgisinin Bireysel Yatırımcılar Üzerindeki Rolü: Türkiye İçin Regüle Olmayan Finansal Ürün Haritası Çıkartılması, Regülasyonların Et Hukuk Fakültesi Özel Hukuk TÜBİTAK ARDEB 2022-05-01 2024-05-01