Proje Geliştirme Ofisi tarafından tüm akademisyenler ve doktora öğrencilerine destek verilmekte olup ofisin faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  1. Düzenli olarak ulusal ve uluslararası fonları takip ederek ilgili akademisyenlere bilgi vermek,
  2. Proje yazımına destek,
  3. Yazılan projelerin gerekliliklere uygunluğunu denetlemek ve içerikle ilgili ön değerlendirmenin yapılması için ilgili akademisyenlerin katılımıyla panel düzenlemek,
  4. Proje başvurusunun doğru şekilde ve zamanında yapılmasını güvence altına almak,
  5. Akademisyenlere ve doktora öğrencilerine proje geliştirme konularında eğitim vermek.