iNEO TTO, üniversiteyle sektörden firmalar arasında proje ve ar-ge işbirlikleri, fikri mülkiyet ve lisanslama ile girişimcilik konularında köprü görevi gören, tüm bu çalışmalarda ilgili faaliyetlerin üniversiteye, sektöre ve ülke ekonomisine yönelik faydaya dönüşmesi yönünde kolaylaştırıcı, hızlandırıcı ve sorun çözücü rol alan dinamik ve yeni nesil bir TTO’dur.

Araştırma, İnovasyon, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik kavramları, kurucusu Kadir Has’ın kişiliğinden kaynaklanan ilhamla, Kadir Has Üniversitesi’nin kurulduğu 1997’den bugüne kadarki gelişiminde doğal bir rol oynamıştır. Üniversitenin yeni nesil bir araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda öğrenci, akademisyen, çalışan ve mezunlardan oluşan eko-sistemin araştırma, yenilikçilik, teknoloji ve girişimciliğe ilişkin farkındalıklarını artırmak, bunları etkin birer araç olarak kullanabilmelerini sağlayarak ortaya çıkacak katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sayesinde ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak aynı zamanda iNEO’nun temel görevidir.

2016 yılında TÜBİTAK 1601 desteğiyle kurulan iNEO TTO, Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği